Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ ve POTANSİYEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Müşterimizin (Abonelerimizin) Çalışanı/Yetkilisi,

Filo Sistem Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca, kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına özen göstermekteyiz.

A.İşlenen Veri Kategorileri

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında gerçek kişi veya şahıs şirketi müşteri ile tüzel kişi müşterilerin çalışanları/yetkililerinin kimlik, iletişim, müşteri işlem, çağrı merkezide tutulan ses kayıtları, hukuki işlem bilgileri ve gerçek kişi ve/veya şahıs şirketi müşterinin finansal bilgileri işlenmektedir.

B.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki işlerin ve taleplerin takibi,
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Şirketimizden bilgi yahut ürün demosu talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması,
 • Ürün veya hizmet satın almanız halinde bu satış veya hizmet sözleşmesinin ifası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi ve bu kapsamda ürün ve hizmetlere dair faturaların düzenlenmesi ile ücretlerin tahsilatı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tarafınızca yönlendirilecek taleplerin kaydı ve yerine getirilmesi,
 • Şirket faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Sözleşmenin ifası kapsamında SMS, e-posta ve telefon ile tarafınızla irtibata geçilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

C.Toplama yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

 • İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi/form doldurulması ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
 • Fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, eğitim ve etkinlik faaliyetlerinde iletişim ağı oluşturulması, çözüm veya iş ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi.
 • Sizin ve/veya bayi, yetkili servis temsilcilerimiz tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda iletilmesi.
 • Çağrı merkezi ile gerçekleştirilen telefon görüşmelerinin ses kayıtlarının alınması.
 • Araç içi kamera aracılığıyla görüntü kaydı alınması. (Mobil DVR/NVR kamera hizmeti alınması durumunda)
 • Dijital takograf cihazı ve sürücü kartından elde edilmesi. (Dijital takograf çözümü hizmeti alınması durumunda)
 • Akıllı saat üzerinden anlık konum verisi elde edilmesi. (Akıllı saat kişi takip hizmeti alınması durumunda)

D.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılacağı

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler; takip ve tahsilat hizmetleri alanındaki çağrı merkezi, süreç destek ve ilgili operasyonel servislerde birlikte çalışılan firmaya aktarılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Sözleşmenin ifası kapsamında montaj ve demontaj taleplerinin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili servis ile paylaşılabilecektir.

E.KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İletişim Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Barbaros Mah. Ören Sok. No:5 Kat:4 D:109 Ataşehir/ISTANBUL” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@filosistem.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Şirket                                     : Filo Sistem Bilişim ve Teknoloji Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Adres                                     : Barbaros Mah. Ören Sok. No:5 Kat:4 D:109 Ataşehir/ISTANBUL

E-posta adresi                     : info@filosistem.com

 


©2024 - Filo Sistem. Tüm Hakları Saklıdır.